Events

Der bliver løbende holdt forskellige events i Hal 12. Der er to  lokaler der kan bruges. De indeholder bar og scene.

Mange skoler og foreninger bruger disse lokaler.

Generalforsamling i Hal 12 er blevet afholdt mandag d. 23 april.

Her blev der valgt nye medlemmer til bestyrelsen. 

Herefter består bestyrelsen af:
Formand Sofie Ekerdine
Vitus Hemmingsen
Line Thoresen
Pauline Bülow
Christian Winther
og suppleant Bo Ejstrup

Det blev også vedtaget, at danne en støtteforeningen til Hal 12´s bevarelse. 
Denne støtteforening skal kunne foretage følgende tiltag:
- Økonomisk støtte
- Skaffe støtte
- Skabelse af omtale og markedsføring
- Arrangere event
- Ideudvikle
- Hjælpe Hal 12

Meld dig som støtter på info@hal12.dk