Hal 12 får 500.000 kr. 
til nyt Street areal!!


 

Roskilde kommune har den 30. april 2014 beviliget Hal 12 500.000 kr. til at bygge et nyt streetareal. Det er alt for vildt. 
Hal 12 takker mange 1000 gange for den fine donation som vi vil forvalte efter bedste evne. Målet er at bygge om allerede til sommer.


Hal 12s streetareal har været det samme siden vi åbnede, de mange års intensive brug af de hjemmebyggede ramper har dog slidt gevaldigt på faciliteterne. Derfor har bestyrelsen i flere år arbejdet med en plan om at renovere hallens skatefaciliteter. Nogle af ramperne er bygget helt tilbage i midt 90’erne og er derfor udtjente.

Med 500.000 kr.  i støtte fra Foreningen Roskilde Festival lykkedes det i 2013 at opføre en stor bowl, som har tiltrukket skatere fra nær og fjern. Men med bowlen har vi kun fornyet ⅓ af den samlet skateareal i Hal 12 ,  Et stort område på ca. 1.000 kvadratmeter - kaldet streetarealet - er slidt op. 

Street arealet i dag
Street arealet er i dag sammensat af forskellige ramper, som er blevet flyttet ind fra gamle skatearealer rundt om i byen eller blevet bygget i foreningens syv-årige levetid. Der mangler sammenhæng mellem ramperne, hvilket er nødvendigt for at skabe et naturligt flow i skatningen. Flere brugergrupper savner udfordringer i streetarealet. Der opstår jævnligt huller i rampernes belægning. En del af streetarealet mangler helt ramper og er derfor ubrugeligt. Endelig udnytter streetarealet hallens kvadratmeter dårligt. Så ved at bygge om kan vi sikre at flere børn og unge kan få glæde af arealerne samtidigt. 

Det ønsker vi
I forbindelse med bowlbyggeriet lavede vi en samlet plan for hele hallen, hvor streetarealet også indgik. Denne plan følger samme filosofi som bowlen. Kort fortalt ønsker vi bedre udnyttelse af hallens kvadratmeter ved at rykke flere aktiviteter ud til ydervæggene. Det giver os plads til flere plateauer til ophold samt en bedre sammenhæng i hele hallen. Planen prioriterer også overskueligheden og overblikket i hallen - hvilket skaber en bedre sikkerhed.

Sådan gør vi
Streetarealet i Hal 12 er dagligt til diskussion blandt medlemmerne, da sliddet og manglerne er til irritation for mange. I forbindelse med bowl-byggeriet gennemførte vi en længere høringsfase, og flere menige medlemmer formulerede deres konkrete ønsker til et nyt streetareal.

Det er vigtigt for Hal 12, at brugerne høres på demokratisk vis, da mange af brugerne føler et stort ejerskab til foreningen og stedet. Med disse ting i mente vil det være let pga. de eksisterende tegninger at diskutere, hvordan det endelige design af et renoveret streetareal skal være. Hal 12s bestyrelse træffer den endelige beslutning om arealets indretning efter en høringsfase.

Der vil løbende komme næremere info om planerne for street arealet.