Relevant information

Beskrivelse af Hal 12 organisationen:

STREETCAMP tager sit udgangspunkt i MADE BY KIDS’ grundindstilling: at børn selv skaber og gør!  Sammen med holdningen til at livet skal være fyldt med sundhed og glæde lanceres STREETCAMP.

Op til 30 børn bruger tre dage på at skate naturligvis, mens de samtidig kommer længere rundt om og ind i streetkulturen via forskellige aktiviteter og workshops. Her skal  bygges og skabes venskaber. Igennem leg og nysgerrighed skal deltagerne begejstres til at blive bedre til at skate, samt selv at forme indholdet i deres camp. Vi stiller rammerne til rådighed, men det er børnene der bestemmer hvor vi skal hen og i hvilket tempo.

Skater-kulturen opfordrer til rummelighed og venskaber på tværs af lande og kulturer, samtidig lærer det børnene om vedholdenhed og at gå efter det man gerne vil: hvis du falder så rejser du dig og prøver igen!

 

Der er plads til 30 børn i denne camp, og de vil blive delt op i 3 hold  á 10-15 børn. Hvert hold får tildelt 2 børneguides, som vil følge dem under hele campen.

 

Børnene skal ved tilmelding tage stilling til om de skater på skateboard, rulleskøjter eller løbehjul. Ligeledes skal de melde sig på en workshop på første campdag.

 

Alle børn bærer fuldt sikkerhedsudstyr!


Link til MADE BY KIDS hjemmeside


Støtte og omsorg:

En børneguide er det enkelte barns kontaktperson og faste holdepunkt under hele campen. Børneguiderne indgår i teams af 1 for hver 10 børn. Børneguiderne er før campens start orienteret om eventuelle særlige behov hos børn på deres hold. Det kan være sig alt fra sovevaner, allergier, sygdomme, adfærd m.m.

Forud for Street Camp 2015 afholdes en workshopdag for børneguiderne med instruktion i opgaverne, den pædagogiske ramme, evakueringsplaner m.m.


Børneattester:

Alle medarbejder til medvirker til Street Camp er der blevet indhentet børneattester.


OVERNATNING (BØRNEHOTELLET)

Overnatningen foregår på Teknisk Skole ved siden af Hal 12 på Musicon. Det laves et frivilligt arbejdshold, som kun tager sig af rammerne omkring overnatningen og naturligvis afviklingen af denne.


POLITIK FOR ELEKTRONISK UDSTYR

MOBILTELEFONER

Deltagerne er velkommen til at medbringe mobiltelefoner, men på eget ansvar.

Deltagerne skal selv sørge for at sætte navn eller kendemærke på deres udstyr.

ANDET ELEKTRONISK UDSTYR

Deltagerne er velkommen til at medbringe Ipads, Ipods m.m. men det er på eget ansvar.

Deltagerne skal selv sørge for at sætte navn eller kendemærke på deres udstyr.