Støttet af

Mange mennesker, fonde, organisationer og firmaer har støtte Hal 12 igennem tiden. Her er nogle af dem nævnt:

2006

Roskilde kommune tillader at BRS Roskilde for brugs retten af Hal 12

2007

Roskilde kommune støtter projektet med 25.000 kr. til træ

2008

Danske Bank støtter hal 12 med 25.000 kr. til at udarbejde det første event rum 

Hal 12 modtager Årets Idrætspris og 25.000 kr.(midlerne er brugt til at bygge en skille væg)

2009

Kulturudvalget vedtager at Hal 12 kan modtage drift støtte i 2010 på 220.000 kr.

Nordea 5.000 kr

Roskilde kommunes udviklings pulje 49.000 kr. til nye ramper  

2010

Kulturudvalget bevilger driftsstøtte i 2011 og 2012

Hal 12 for Årets kulturpris af Roskilde kommune og 15.000 kr.

Kulturudvalget vedtager at Hal 12 kan modtage drift støtte i 2011 og 2012 på 220.000 kr.

2011

Knassar har doneret denne fine hjemmeside

Roskilde Kommunes Ungepulje har givet 13.500 kr

Foreningen Roskilde Festival har doneret 500.000 kr. til materialer til et nyt skateareal 

2012

Byggerriet Ildsjæle, Realdania har støttet et samlet projekt mellem Roskilde E-sport og Hal 12, Koblingen med 1.000.000 kr 

2014

Roskilde kommune, Hal 12 modtager 500.000 kr. af Idrætsfacilitets puljen til at bygge et nyt street areal

Og mange flere har støttet i året frem.  


Uden alle disse støttemidler, ville det ikke kunne lade sig gøre at have et sted som Hal 12. Her skal lyde et kæmpe tak til alle der bidrager til Hal 12 projektet. 

Hvis du har løst til at støtte Hal 12 så kontakte os på mail: info@hal12.dk